TILL KASSAN  
 

Integritetspolicy

Göteborgs Fabrikerna AB - Integritetspolicy

INTEGRITET

Din integritet är viktig för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du använder den här webbplatsen. Goteborgsfabrikerna.se strävar efter att erbjuda en webbplats som inte äventyrar våra kunders och besökares integritet. Vi har säkra nätverk, som skyddas av brandväggar och lösenord. Våra säkerhetshöjande åtgärder skyddar mot förlust, missbruk och förändringar av de personuppgifter vi har under vår kontroll. Våra anställda har mycket strikta förhållningsregler när de har tillgång till databaser med användarinformation och till de servrar som handhar våra tjänster.

Personuppgiftsbehandling

Goteborgsfabrikerna.se behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PUL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389). Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas. Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig, så som namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Detta samtycke ger du vid ditt köp. Alla uppgifter som lämnas till oss eller som vi får del av när du besöker vår sajt kommer att behandlas av GöteborgsFabrikerna AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syftet att vi vid köp ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig, uppmärksamma dig på erbjudanden inom dina personliga intresseområden samt övrigt i marknadsföringssyfte. GöteborgsFabrikerna AB kommer aldrig att låta en tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte om du inte själv godkänner detta. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du 
rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.